Dakar 2022 – čtvrtá etapa pohledem Vajdotase Paškevičiuse